Hybridné systémy

– hybridný systém (kombinácia analógových kamier a IP kamier)